Κατηγορία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης απέστειλε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρυσούλα Τσαγανού – Βασιλικού, με την οποία διαβιβάζει σχετικό…

Την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα για την εισροή επιπλέον πόρων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, επιβεβαίωσε…

Στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού κ. Ζέττα Μακρή κοινοποίησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρύσα Τσαγανού το ομόφωνο…