Κατηγορία: Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

Σχετικά με το γνωστό ζήτημα που προέκυψε με το Δημοτικό Ωδείο, ο Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας, τοποθετήθηκε ως εξής:…